EUROM Denis
  • english
  • slovenski
  • hrvatski
 
 
Proizvodi za sektor farmacije
Inhalatori, automatizacija sastavljanja, čvrste forme, tekuće forme, dijagnostika, pakiranje, mrežasti proizvodi, njega očiju, potrošačka roba, e-mobility... OmniControl
Mašine za ispitivanje hermetičnosti pakovanja... PK-V
ROTATING LEAK TESTER
Mašine za punjenje i zatvaranje tekućih farmaceutskih proizvoda. Postavljači boca na liniju za razne plastične spremnike. Breitner IDR
kontrolne vage OCS HC-A Pharma Video
mašine za proizvodnju vrećica, (uglavnom za infuzije) za punjenje i zatvaranje vrećica, te za punjenje boca i kanistera od 2 ml do 10 l Isolator PLÜMATEX BFH MF2
Mašine za pranje, sterilizovanje, punjenje i zatvaranje bočica, viala, spremnika, injekcija i vrećica. Procesuiranje tečnih, polu-tečnih i praškastih proizvoda u sterilnim uslovima. SX-300-PP
Kompletni sistemi za rukovanje praznim plastičnim bocama: silosi, postavljač boca, usmerivači, vazdušni transporteri, transporteri za kabastu robu... Posipharma 25 Video